Кои са бариерите, поставени пред младите земеделски стопани в Европейския съюз (ЕС)? По темата Агри.БГ разговаря с Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA). 

Младите фермери – истинската иновация в селското стопанство

Много са предизвикателствата пред младите фермери и пред обществото.
„Днес само 5% от фермерите в Европа са млади земеделски стопани. Второто предизвикателство е, че процентът на дамите, заети в земеделието, е много нисък“, обясни Маес.

Според проучване на CEJA бариерите пред младите стопани са достъпът до земя, знания и кредити.

„Парите са най-важното нещо за един успешен бизнес. Селското стопанство също лежи на това правило, тъй като земеделието е вид бизнес.  Но защо фермерите не получават пари, когато са млади фермери?
При 27% от пътите банките отказват отпускането на кредит, тъй като стопаните се разглеждат като рискови. Най-голямата причина при отказа на кредит е тази, че младите фермери попадат в категорията за висок инвеститорски риск“, обясни Маес.


Ян Маес: Искаме повече възможности за младите фермери в ОСП след 2020.

„Най-добрият начин за получаване на информация и инструменти за помощ,  е наличието на единна европейска организация за подпомагане на млади фермери. Трябва да имаме единен глас и единна позиция. Ако искате вашето съобщение да се чува, както и да учите един от друг – подкрепете младите фермери в Европа и им помогнете“, заключи Маес.