България заедно с останалите страни членки на ЕС ще премине тази пролет към лятно часово време с преместване на стрелките с един час напред - от 3:00 на 4:00 часа, в неделя, 31 март. 
 
 
Междувременно Европейският парламент гласува днес, че от 2021 г. ще бъде прекратена практиката за смяна на часовото време два пъти годишно - през пролетта и през есента, съобщи пресслужбата на институцията.
 
Страните от ЕС, които решат целогодишно да използват лятното си време, ще трябва за последен път да превъртят стрелките на часовниците си в последната неделя на март 2021 г. Тези, които предпочетат да запазят стандартното си време – зимното, ще го въведат в последната неделя на октомври 2021 г. 
 
Това предвижда законопроектът, който беше приет днес с 410 гласа „за“, 192 „против“, 51 „въздържали се“. Основните мотиви за проекта бяха свързаните със смяната на часовото време потенциални рискове за здравето на хората и на животните в селското стопанство, както и за сигурността на транспорта.
 
 
Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия (ЕК) да се сложи край на сезонната смяна на часовото време, но гласуваха за отлагане на тази стъпка за 2021 г. Първоначалното предложение беше въртенето на стрелките да спре още тази година.
 
Парламентът на ЕС също така настоя държавите членки и ЕК да координират решенията си, за да гарантират, че прилагането на лятното време в някои страни и зимното време в други няма да доведе до нарушения на вътрешния пазар. Особено застрашен в това отношение се смяташе транспортният сектор.
 
Ако Комисията установи, че предвидените срокове могат значително и трайно да възпрепятстват правилното функциониране на единния пазар, тя може да внесе предложение за ново отлагане на датата на прилагане на директивата, но максимум с още 12 месеца.