За трета поредна година евродепутатът Владимир Уручев провежда Национален конкурс за млад фермер в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). 
 
 
Победителят в Националния конкурс ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.
 
Европейският конгрес сe инициира за пета поредна година от евродепутатите от Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент – Нуно Мело (Португалия) и Ещер Херанс (Испания) с подкрепата на Конфедерацията на португалските фермери (CAP) и испанската Асоциация на младите фермери (ASAJA). Целта на инициативата е да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима тяхната дейност.
 
Право на участие за европейската награда имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво. Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването на иновативни методи в селското стопанство.
 
 
Регламентът предвижда три награди – за най-добър проект, най-устойчив проект и най-иновативен проект.
Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, което се попълва на български език, състоящо се от следните документи: име и данни за контакт; кратко описание на стопанството; представяне на проекта, което не трябва да надвишава 2 страници, като може да бъде предоставен и допълнителен материал под формата на DVD, снимки, брошури и др.
 
 
Селекцията на национално ниво ще се осъществи от жури, определено от евродепутата Владимир Уручев и партниращите организации, в съответствие с критериите за допустимост, посочени в регламента на наградата.
 
Срок за подаване на заявленията за участие: 06.04.2018г. на e-mail: [email protected] с текст „Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери 2018”.
 
Класирането и обявяването на победителите на национално ниво ще се състои на 20.04.2018 г. в Пловдив в рамките на Първия национален форум на младите фермери.