Официално от днес, 1 март, трябва да стартира Кампания 2019. Ще се случи ли обаче това?
 
По закон Кампания 2019 трябва да започне с началото на месец март. Вероятно обаче това ще стане  по старите правила, тъй като все още няма издадена заповед от министъра на земеделието Румен Порожанов. 
 
 
Миналата година заповедта беше издадена на 28 февруари – ден преди законния старт на кампанията по директните плащания. 
 
Реално подаването на заявления за директни плащания не може да се отложи, но това ще стане по старите правила. 
 
Една от причините за забавянето може би е изменението на Наредба 3, регламентираща схемите за директнинплащания, но последният вариант на наредбата е още в режим на обществено обсъждане, поне до 3 март. 
 
Стартът по старите правила на практика обезсмисля напълно всички действия и предложения на браншовите организации за въвеждане на по-строг контрол при откриване на нарушения и застъпване на площите.
 
В срок или не и тази година се очертава да няма достатъчни средства за стартиране на прием по мярка 11 „Биологично земеделие“. 
 
В сроковете на Кампания 2019 ще се приемат вероятно заявленията по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.