GlobalGap е може би най-разпространеният стандарт в света за добри земеделски практики. От тази година родните земеделски производители могат да се възползват от държавна помощ, която да им помогне с част от разходите по сертифициране на тяхното производство. Фермер.БГ разговаря с Климент Петров, експерт по стандарта GlogalGAP, за нещата, които производителите задължително трябва да знаят.
 
 

Какво е GlobalGap?

GlobalGap е стандарт за добри земеделски практики и е един от най-разпознаваемите в цял свят. Естествено съществуват много други конкуренти в различните земеделски държави, но те са по-скоро на национално ниво. Ако погледнем обаче световната карта, GlobalGap е практически на всички континенти. 
 

Защо е полезен стандартът?

GlobalGap би помогнал, по мое лично мнение, на българския фермер, на първо място, да постави стопанството си в ред. Стандартът има основни изисквания по отношение на хигиена, следене на продукцията, безопасни условия на труд, рационално използване на торове, пестициди и т.н. Той въвежда механизми за вътрешна дисциплина и контрол в едно селскостопанско производство.
 
GlobalGap на първо място вкарва ред, а после изисква обучение на персонала, ръководителите, дори и на собствениците на дадено производство, по отношение на хигиена, безопасност и осигуряване на безопасни условия на труд.
 

Как да се сдобием със сертификат?

На първо място фермерът трябва да се запознае със стандарта. Той може да бъде безплатно изтеглен от сайта на GlobalGap (www.globalgap.org). Оттам могат да изтеглят модулите, които са приложими за сертификация на плодове и зеленчуци. 
 
Оттам нататък, ако се разгледат отблизо нещата, има над 220 изисквания, като всеки един производител трябва да види кои са приложими за него и кои не са. Например, ако имате оранжерийно производство и гледате културата на субстрат, ще имате определени изисквания за оранжерийно производство и използване на субстрати. Ако имате полско производство, тези раздели няма да бъдат приложими за вас, а трябва да откриете тези, които са за съответното производство. 
 
Сертификацията на земеделски производители се прави от сертифициращи фирми, които трябва да са одобрени от GlobalGap. Това е много важно и всеки един производител трябва да провери дали този, който го оферира, да го сертифицира, е одобрен от GlobalGap. 
 
Ако сте производител, който отглежда само един продукт – първата година, сертификацията задължително се прави по време на беритба. Тоест проверката на готовността на производителя дали отговаря на всички тези точки, се случва по време на беритба, когато могат да се видят дали мероприятията и изискванията по стандарта, са спазени. 
 

Колко струва?

Ако имаме един продукт може да кажем, че средно в България, пазарът се движи в порядъка на 600-800 евро за подобен тип сертификация. 
 
Ако имате обаче един производител, който може да е малък и има, например, 10 ха, в същото време той произвежда 4-5 различни типа овошки. В този случай първото посещение ще бъде по време на беритбата на първата култура, следващото по време на беритбата на втората култура и т.н. В този случай е ясно, че сертификацията няма да струва тези суми, които ви казах, а ще бъде по-скъпо, защото сертифицираме не един, а не 4-5 различни типа овошки.
 
Ако фермерът има няколко овошки, може да избере да сертифицира само един от видовете. Тогава процедурата върви за един от тях, а в последствие, ако иска да сертифицира и друг или всички други плодове, това може да се случи в последствие.
 

 

За какъв период важи сертификата? 

Сертификатът, който се издава е за една година. След като изтече се преминава към ресертификация. Тогава, ако например, сте сертифицирали два продукта, избирате за ресертификацията кой от тях да премине проверка. Но също така може да се удължи срока на сертификата до първата беритба на първия сезонен плод.
 

Държавна помощ

Тази година земеделското министерство отпуска държавна помощ, с цел подпомагане на земеделските стопани при въвеждане на стандарта GlobalGAP. Определеният бюджет е в рамките на 100 хил. лева.