Данъчните експерти ще докладват на министъра на финансите до края на следващата седмица дали се налага удължаване на сроковете, определени за смяна на касовите апарати и за въвеждане на нов софтуер за управление на продажбите. 
 
 
Както Фермер.БГ писа, срокът за модернизиране или смяна на старите касови апарати е до 31 март тази година за фирмите, регистрирани по ДДС, а за всички останали е до 30 юни.
 
Проучване на Българската стопанска камара (БСК) обаче установи, че за редица дружества подмяната ще бъде свързана с прекомерно големи разходи - средно 2 423 лв. за един касов апарат с необходимия софтуер за непрекъсната връзка в реално време с данъчните.
 
Изискванията за онлайн отчитане в реално време – със забавяне до пет минути, на всички търговски обороти важат и за аграрния сектор, включително за продажбите от малките земеделски стопани.
 
Данните на Националната агенция за приходите (НАП) засега показват, че повечето регистрирани по ДДС фирми ползват софтуер за продажбите, а относително по-малък дял работят само с касов апарат без софтуер, съобщиха данъчните.
 
Тяхната оценка е, че фирмите, които имат само фискални устройства, но не и софтуер, напредват в изпълнението на новите изискванията, като над 70% от тях вече извършват продажбите си по новите правила.
 
Данъчните обаче признават, че има и предприемачи, които поначало работят със софтуер за продажбите и за тях спазването на определените срокове може да се окаже трудно. Затова експерти ще преценяват дали за някои групи търговци е необходимо времето да се удължи.