Земеделското министерство обяви стремеж Кампания 2020 по директните плащания да приключи в обичайните си срокове тази пролет, така че плащанията да се извършат възможно най-рано.

Министерството отговаря: Вече се приключват заявленията и по мярка 11

От 8 май всички заявления и схеми могат да се затварят, включително и мярка 11 „Биологично земеделие“, съобщи Министерството на земеделието във връзка с писмо на Българската асоциация Биопродукти (БАБ), че електронната система не позволява приключване на заявленията в биологичното направление.

Електронната система ИСАК не е нещо ново за земеделските производители и за администрацията, но работата с нея продължава да създава най-сериозните проблеми в процеса на кандидатстването за директни плащания.

Това стана ясно от резултатите от редовната анкета на Агри.БГ: „Подадохте ли заявлението си за Кампания 2020 по директните плащания?“

В нея се включиха 436 читатели, като всеки трети (32% от участниците) отбелязва, че е срещнал проблеми с електронната система и това е причината към момента на гласуването все още да не е подал заявлението си.

Други 4% признават, че също са срещнали трудности със системата, но са получили помощ и благодарение на нея са се справили успешно. 8% са направили всичко необходимо по кандидатстването само с малки затруднения.

Не е за пренебрегване и влиянието на извънредното положение срещу коронавируса COVID-19 върху протичането на кампанията. Изискванията за социална изолация и ограниченията в придвижването са основният проблем, отбелязан от всеки пети участник в анкетата (22%).

Както е известно, мерките срещу коронавируса дадоха на Европейската комисия основание да позволи на държавите членки удължаване на сроковете по Кампания 2020. Българската страна засега се въздържа от такава стъпка.

Напълно удовлетворени от работата на системата за приемане на заявленията са 13% от участниците в анкетата. Заедно с онези, които са срещнали затруднения, но са ги преодолели, делът им достига една четвърт.

Към момента на попълване на анкетата 13% от участниците смятат, че остава още време до изтичането на крайния срок. Сроковете бяха припомнени от аграрното министерство:

  • до 15 май 2020 г. включително се подават заявленията за подпомагане, без да има санкция за закъснение при внасянето на документите или при редакцията им;
  • от 16 до 31 май 2020 г. включително кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заваления, без да търпят санкция за закъснение;
  • от 3 до 10 юни 2020 г. включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден.

Всеки двадесети участник в анкетата отбелязва, че поначало не подавам такова заявление за подпомагане по време на годишните кампании по директните плащания.