От днес, 8 май, всички заявления и схеми могат да се затварят, включително и мярка 11 „Биологично земеделие“. Това съобщиха от Министерството на земеделието във връзка с искането на биопроизводителите да се удължи срокът по Кампанията 2020 без санкции.

Биопроизводители към Десислава Танева: Удължете срока за Кампания 2020

Според данни на ведомството към 7 май са подадени 100% от заявленията спрямо 7 май 2019 г. Приключените заявления спрямо същия период в Кампания 2019 са 98%. Единствено е забавена възможността за приключване на заявленията по мярка 11 „Билогично земеделие“ поради нейното по-късно обявяване. 

Прилагането на мярка 11 стартира на 27 април. Това стана възможно, след като през декември миналата година страната ни изпрати за одобрение Шеста нотификация на ПРСР 2014-2020 г., която бе получена официално в края на месец април. 

От ресорното министерство уверяват, че са в постоянна комуникация със земеделските производители, Областните и Общинските служби по земеделие в страната относно хода на кампанията по заявяване. 

„Земеделските служби работят при пълен капацитет и удължено работно време, като очертаванията могат да се извършват и през настоящия уикенд. Стремежът е кампанията да приключи в обичайните си срокове, за да може да бъде извършено по ранно плащане към земеделските производители“, уточняват от земеделското министерство. 

Министерството: „Предвид направената организация за подаване на заявления, на този етап не се налага промяна в сроковете.“

За Кампания 2020, съгласно приложимото законодателство, сроковете за подаване на заявления за подпомагане са следните:

•    до 15 май 2020 г. включително без санкция за закъснение при подаване на заявления или редакция на вече подадени такива;
•    от 16 до 31 май 2020 г. включително кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заваления, без да търпят санкция за  закъснение;
•    от 3 до 10 юни 2020 г. включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден.