След като стана ясна индикативната програма за отварянето на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през тази година, Фермер.БГ попита своите читатели по кои от инвестиционните мерки ще кандидатстват. 
 
 
На въпроса Ще кандидатствате ли по някоя от инвестиционните мерки, заложени за 2018 г.? най- много положителни отговори – 16,4% от анкетираните, е събрала подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Очаква се тази мярка да бъде отворена през април 2018 г. 
 
От близо 450 отговорили на анкетата почти 14 на сто са посочили, че ще кандидатстват по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", която също се очаква да бъде отворена през април, като приемът, според индикативния график, трябва да продължи до юли. 
 
 
Отварянето на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се очаква да стане още този месец – януари, и 7,4% от анкетираните са дали отговор, че ще кандидатстват по нея. 
 
42% са посочили, че няма да обърнат поглед към мерките на ПРСР, а близо 13 на сто – че не възнамеряват да подават документи по някоя от инвестиционните мерки. 
 
Затова пък 5,4% смятат да кандидатстват по някоя от заложените мерки в тазгодишните приеми, а 2,5% - по някоя от т.нар. общински мерки.