Ефективна ли е политиката, която България води в сектор "Биопроизводство"? Това е тема, която поражда редица дебати и няма еднозначен отговор. Това твърдение се потвърди за пореден път и от отговорите на нашите читатели в анкетата, която проведохме по темата.

Вижте новата ни анкета

Динамиката в сектор "Биопроизводство" никога не стихва. От субсидиране на патки, гъски, биозърно, през проблеми със сертифициращите фирми и сертификатите за биопродукция, до редица протести и все повече задължения за производителите в сектора.

Близо 500 оператори, клиенти на фирмата за биосертифициране Кю Сертификейшън, бяха застрашени от фалит. Хвърлената в края на месец март, бомба за отнетия лиценз на сертифицираща фирма, внесе смут и паника в сектора.

Скандалът с QC: Стотици фермери застрашени от фалит

През месец април последваха протести на биофермери от цялата страна пред ресорното ведомство. Тогава недоволството беше породено и от новата наредба за биологичното производство. В нея се предлагаха много високи изисквания както към производителите, така и към фирмите, които ги сертифицират.

Ново кърпене на Наредба 5

В средата на този месец пък стана ясно, че земеделското министерство е изготвило Национален план за действие за развитие на биологичното производство за периода до 2027 г. В нвго се казва, че дори ще бъде създадена дирекция „Билогично производство“ в аграрното ведомство през тази година.

Предвиждат се също схеми и мерки за подпомагане на ферми, които не отговарят на критериите за подпомагане по мярка 11 „Билогично производство“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Идеята е 30 % от стопанствата в сектора да бъдат подпомагани по такива схеми. Ще бъдат създадени и условия за устойчивост на малките и семейни биологични стопанства, чрез насърчаване сдружаването на производителите.  

Какво пише в Националния план за биопроизводство?

И все пак ние питаме: "Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?". В анкетата на Агри.БГ участие взеха 896 души. 

29% от тях "напълно подкрепят водената политика". Според други 29% пък не се води ефективна политика в сектора. 23 на сто от гласувалите посочват, че е нужна пълна промяна на политика в сектор "Биопроизводство". 

Според 12 на сто от нашите читатели, гласували в анкетата, биосекторът се пренебрегва. Останалите 5% пък смятат, че политиката е ефективна, но има още какво да се желае.