Антибиотиците са забранени за използване в пчеларството, но съществуват полезни бактерии - пробиотици, които помагат за опазване на живота и здравето на пчелите.
 
 
Териториалният областен офис (ТОО) на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в Смолян и Научният център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) към  Селскостопанската академия организират на 4 юни информационна среща - семинар на тема: „Влияние на пробиотични и антибиотични продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства“.
 
По време на срещата д-р Росица Шумкова от Научния център ще представи същността на антибиотиците, приложението им в животновъдството и причините за тяхната забрана в пчеларството. 
 
Д-р Шумкова ще запознае участниците с пробиотиците, приложението им в пчеларството и ползите от тях. Тя ще говори и за влиянието на пробиотичните и на антибиотичните продукти върху развитието на пчелното семейство.
 
Марияна Неделева, главен експерт в регионалния офис на НССЗ ще представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
 
Семинарът ще се проведе на 4 юни, вторник, в Смолян, залата на хотел „Кипарис Алфа“ от 18:00 часа. Участието на стопаните в информационната среща е безплатно.