Администрацията в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) събра в продължение на месец десетки предложения за промени в проекта на бъдещия Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
 
Какво искат собствениците, ползвателите и техните сдружения ще стане ясно до средата на октомври. Всички постъпили предложения ще бъдат публикувани на сайта на аграрното министерство. Намеренията са до края на октомври проектът да бъде приет на заседание на Министерския съвет и да влезе за разглеждане в Народното събрания.
 
Сред фермерите и техните организации има притеснение, че сроковете за подготовката на закона и за неговото обществено обсъждане бяха изключително кратки. По време на заседание на Националния земеделски форум през седмицата се очертаха редица непълноти и неточности, които браншовете очакват да бъдат изчистени при изработването на проекта, който ще бъде внесен в парламента.
 
Едно от предложенията на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) е при регистрирането на договорите за ползване на земеделски земи да се даде възможност като правно основание да се посочват и идеалните части от имоти – те да влизат в общия баланс.
 
„Знаем, че тази идея е спорна и съществуват аргументи против, но е добре да бъде обсъдена“, обясни пред Фермер.БГ Мариела Йорданова, член на Управителния съвет на НАЗ.
 
Друго предложение на асоциацията гласи споразуменията да влизат в сила при съгласие на 2/3 от лицата, които имат правно основание върху площта. 
 
НАЗ предлага да се въведе ясна дефиниция за земеделските земи, известни като „бели петна“. Това са земи, които не се обработват от собствениците им, а по законов ред са предоставени за ползване от реални земеделски производители. Асоциацията е на мнение, че в новия закон трябва да се прецизират текстовете за разпределянето на т. нар. бели петна.
 
 
Браншът очаква и цялостно уреждане на въпросите, свързани с трасирането и поддържането на полските пътища. За използването им сега земеделските производители плащат на общините такси, макар че има съмненията дали това е основателно. Предложението е парите от тези такси да се събират в отделни сметки, като местните власти се задължават да използват тези средства целево единствено за поддържане на полските пътища.
 
Тревога в сектора предизвиква идеята на аграрното министерство да има отделна процедура за отдаване на търг на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) специално на млади земеделски производители до 40-годишна възраст. 
 
„Приветстваме намерението на държавата да даде преференциален достъп на младите земеделски производители до земя, но мислим, че това би трябвало да стане по друг начин. Страхуваме се от подставени лица и от изкривявания. Но ако процедурата се разпише детайлно, тези опасения може и да изчезнат“, обясни Мариела Йорданова. 
 
Чувствителна е и темата за сроковете за заявяване на правно основание за ползване на земеделски земи. Като се има предвид, че сроковете за заявяване по ИСАК без санкции е 31 май, асоциацията предлага декларациите за правно основание да се приемат до 30 юни, вместо до 31 юли. В различни райони на страната, обаче, наложилите се практики са различни, така че по тази тема предстои дебат. От държавната администрация също идват сигнали в полза на запазване на сегашния срок. Обратно, в полза на изтеглянето му са стопаните, които засяват ранни култури или изпълняват агроекологични ангажименти.