Селското стопанство е секторът, който най-много допринася към развитието на селските райони. 

Какво ни казахте: Ниските изкупни цени отчайват животновъдите

Това е един от изводите от проведеното обществено допитване за дългосрочната визия за селските райони, проведена между 7 септември и 30 ноември, 2020, съобщиха от пресофиса на Главна Дирекция “Земеделие” в Европейската комисия. 

Целта на публичната консултация бе да се съберат мненията на гражданите на ЕС за това какъв трябва да е фокусът на бъдещата визия за селските райони. 

Общо 2 326 респондента от страните-членки са дали мнението си по темата. Половината от тях са посочили, че инфраструктурата е на първо място според тях като нужда в тези райони. 
Достъпът до основни услуги и удобства като вода, електричество, както и банки, пощенски офиси са посочени като спешна нужда от 43 процента от респондентите. 

През следващите 20 години, според мнението на участниците в анкетата, атрактивността на селските райони ще зависи от достъпа до интернет - 93% от респондентите са посочили това като важен момент. Също важно ще бъде и в подобряване на влиянието върху околната среда на селското стопанство. 

Окончателните изводи от публичната консултация ще бъдат представени през следващата седмица.