Оранжерийното производство се характеризира с нуждата от големи инвестиции, което е предизвикателство пред желаещите да се занимават с този бизнес. 
 
 
Откупуването и постигането на добри резултати при оранжерийното производство изисква плътно покриване на площите със застъпващи се реколти. Това е много трудно в България, с оглед на високите разходи за отопление през студените месеци. 
 
На този въпрос все още не е намерено решение и едва ли ще се намери такова в средносрочен план. Подходът, избран от преобладаващата част от нашите оранжеристи, за поддържане на умерено-интензивен производствен цикъл с балансиране на разходите, е най-правилният в момента, съобщават от електронното издание AllAboutFeed.
 
 
В настоящия момент над 90% от оранжерийното производство в България е от домати, краставици и пипер. Тенденциите обаче се променят, докато преди 10 години, производството на краставици бе водещо при оранжерийното производство, вече не е. 
 
През последните 2-3 години производството на оранжерийни домати набира скорост. Може да се очаква, че през следващите години, дори производството на домати може да надмине това на краставиците. 
 
Основание за това са покачващите се цени на оранжерийни домати, които целогодишно остават по-търсени на пазара в сравнение с краставиците. Доброто позициониране на българското оранжерийно производство на краставици се дължи на факта, че страната има по-голям дял в Европа и оттам достъп до външни пазари и по-слаба конкуренция на местния пазар, което дава ценови предимства.