Има множество промени при подаването на заявления и очертаването на площите през 2023 г. Георги Праматаров, директор на дирекция “Идентификация на земеделските парцели” разказа пред Агри.БГ какви са те.

ГласувайтеКакви са очакванията ви от втория мандат на Явор Гечев като служебен министър?

Едната промяна е, че за да подадеш заявление, съответно, за да очертаеш площите за подпомагане, трябва да имаш профил в СЕУ

Тоест, не е задължително да се минава през общинските служби. Ако фермерите разполагат с профил в СЕУ и електронен подпис, могат да приключат заявлението си от начало до край през СЕУ и тогава то да отиде в ИСАК.

Ако пък фермерите нямат електронен подпис или пък не могат сами да се справят, трябва да се мине все пак през общинските служби, но пак с това условие, че първо е нужен профил в СЕУ. За да се подаде заявлението дори и без електронен подпис, с помощта на ОСЗ, задължително трябва да имате профил в СЕУ”, обясни Праматаров.

В СЕУ ще върви и цялостната комуникация между Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) и конкретния земеделски стопанин. 

“При самото очертаване няма кой знае какви промени освен това, че има някои по-различни интервенции за подпомагане. Тоест, вече могат да се заявяват различни интервенции. 

Следващото, което е важно, във връзка с подаването на заявления и е различно - касае интервенцията Екологична инфраструктура. По нея ще има малко по-различни елементи, които могат да бъдат очертани и такива, които могат да бъдат видими в базите данни.

Например единични дървета. Досега нямаше такива елементи, но вече има. Те се включват като възможни ландшафтни елементи за очертаване. Иначе казано - вече освен очертаване на линии, полигони, синори, редици дървета и т.н., ще има и точкови елементи, които ще могат да се заявяват”, разясни експертът.

По думите му би трябвало този нов слой за ландшафтната инфраструктура да бъде готов до 1 март.

“Но това не може да се гарантира на 100%. В момента е на 80% готов, но към момента включва само трайните ландшафтни елементи, а не всички видове екологични елементи, които могат да се очертават, например най-различни буферни ивици - те не съществуват на терен постоянно, за да бъдат видими. Земеделският стопанин трябва да прецени сам дали ще оставя такива и дали ще ги отбележи или не”, добави Праматаров.

Най-важната промяна идва след самото очертаване.

“Основната част от проверките по условията за допустимост ще се случват чрез Системата за мониторинг. Това е постоянно наблюдение със сателитни снимки, които ще бъдат обработвани компютърно, а не от човек и ще показват дали се спазват изискванията за подпомагане върху площите или не.

Данни от тази Система за мониторинг би трябвало да има още в момента, в който се кандидатства и стопаните да се ориентират по предварителните данни от мониторинга, а след това  - на ниво заявен парцел, ще се гледа дали се случва това, което се очаква да се случи в зависимост от заявената схема и култура.

Ако има някакви проблеми или потенциални нередности, земеделският стопанин ще бъде уведомен, за да може да реагира в посока пълно или частично оттегляне на дадения парцел.

В тази връзка, тъй като мониторингът ще определя основните показатели, т.е. ще проверява основните изисквани за допустимост - това означава, че досега познатият допустим слой няма да бъде фактор и няма да съществува.

От 2023 г. данните, по които ще се очертава, са физическите блокове (земеделска/неземеделска земя), данни от мониторинга, а след това ще се проверява и дейността чрез мониторинга”, обясни Праматаров.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg