Прогнозата на американския департамент по земеделие (USDA ) за производството на основните зърнени култури през месец януари показва, че то достига 1,943.21 млн.тона при консумация от 1,954.54 млн.тона. 
 
 
Прогнозата на Международния съвет по зърно (МСЗ) е за световно производство на зърнени култури в размер на 2,100 млн.тона, което е само с 2% по- малко от производството през изминалия сезон, съобщиха от министерството на земеделието, храните  и горите. 
 
Повечето промени се дължат на пшеницата (включително за Русия, Канада, Аржентина и Австралия) и царевицата (за Европа, Америка, Китай, Нигерия и Етиопия). Прогнозата на Stratégie grains за производството на зърнени култури в ЕС е оценено на 298,4 млн.тона, а площите се запазват на същите нива от 55,3 млн.ха. 
 
По прогноза на ЕК производството на зърнени култури в ЕС се равнява на 305,5 млн.тона, което е с 3% повече от 2016/17 г. По-голям растеж отбелязват Франция с 26,2%, както и Румъния с 24,7%, докато Испания бележи спад от 31,3%, както и Унгария с 16%. Площите, засети с тези култури, са намалели с 2,3% на 55,5 млн.ха. От тях, площите с овес и ръж са съответно с 3,1% и 2,9% повече, а останалите култури отбелязват спад в площите.