Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов разясни в рамките на парламентарния контрол как се прилага държавната помощ за преодоляване на щети от градушки и други природни бедствия.
 
 
„С оглед на бързото овладяване на тежки ситуации в сектор „Земеделие“ и непрекъснатост на защитата на земеделските стопани при екстремни ситуации от метеорологичен характер в съответствие със законодателството на ЕС, се прилага схема за държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделски култури, причинени от неблагоприятни климатични събития“, каза министърът.
 
Той уточни, че подпомагането на земеделските стопани е в размер на 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. 
 
„Действителните разходи се изчисляват на база на технологични карти, неблагоприятните климатични условия, за които се изплащат компенсации от слана, бури, градушка, заледяване, порои, непрекъснат дъжд или тежко застудяване“, отбеляза Румен Порожанов.
 
По думите му, условие за получаване на подпомагане е земеделският стопанин да притежава констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от комисия. Държавната помощ се намалява с 50%, освен ако се предоставя на земеделски стопани, които са сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или свързаните с производството им доходи.
 
 
Министърът допълни, че за насърчаване на земеделските стопани към доброволно застраховане на селскостопанска продукция се прилага помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанската продукция. 
 
Подпомагането обхваща застраховане на следните видове култури: овощни семкови, костилкови, ягодоплодни, черупкови, южни, десертно грозде, зеленчукови, а именно полски и оранжерийни, етерично-маслени и тютюн. Максималният размер за подпомагане е до 65% от стойността на застрахователната премия.
 
„За съжаление, години наред по тази помощ няма сериозна активност от нашите земеделски производители, независимо че покриваме този 65-процентен размер от застрахователната премия. Тук, разбира се, е темата за взаимоотношенията на земеделските производители със застрахователите, която също е много дълга тема“, коментира министър Порожанов.
 
Той припомни, че през последните години сме свидетели на промени в климата, като зачестяват неблагоприятните климатични явления и падат градушки в райони, които по-рано не са били засягани. Предвидено е до края на годината да бъдат изградени 36 нови ракетни площадки и да заработят още четири радара за противоградна защита.