В следващите години се очаква производството на домати, пипер и краставици да расте много плавно, като увеличението за периода 2018-2022 г., в сравнение с 2013-2017 г. ще бъде около 12% при доматите, 10% при пипера и 14% при краставиците. 
 
 
По данни на електронното издание Allaboutfeed прогнозираният ръст през следващите няколко години дава постепенното оттласкване от дъното при производството от 2013 година, особено при доматите и краставиците.
 
При пипера ситуацията е по-сложна заради нарасналата ценова конкуренция на пипер от Турция, общите затруднения с намирането на площи за това производство с необходимата поливна инфраструктура и пазарните рискове, свързани с реализацията продукцията.
 
Предвижданията за увеличение на производството на разглежданите зеленчуци се свързва основно с ръст на оранжерийното производство, което е много по-атрактивно от гледна точка на високите добиви, добри цени в определени сезони и по-малък риск от природни бедствия - засушавания, проливни валежи, градушки и т.н.
 
 
Добивите при домати в България за периода 2005-2016 година са около 2,4 т./дка, което е около 2,3 пъти по-малко отколкото в страни, като Италия, Испания и Гърция, за площи на открито. В Турция, добивите при пипера на открити площи са около 2 т./дка, докато у нас е на нива от 1,5 т./дка за периода 2005-2016 г.
 
При пипера, средните добиви през 90-те години на миналия век са много подобни на тези в момента, около 1,3-1,5 т./дка, като подобни са нещата и при доматите и полските краставици, което показва, че тези производства се намират в реална криза без почти никакво развитие през всичките тези години на преход и членство в ЕС.