Министерският съвет одобри като първа точка на заседанието си днес, 30 април, решение за приемане на Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони в България.
 
 
Очакванията са документът да осигури подкрепа за навлизане на компютърните технологии в производството на селскостопанска продукция и за повишаване на качеството на българските храни.
 
Фермер.БГ представи проекта на Стратегията през януари тази година, когато беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на аграрното министерство.
 
„Цифровизацията е свързана с вземането на правилните решения, както и с контролирането на производството“, коментира земеделският министър Румен Порожанов по време на дискусия по проекта през февруари.
 
Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основна цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.
 
Цифровите технологии имат потенциал да подкрепят земеделските производители в намирането на нови пазари и увеличаването на доходите им.
 
"Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват", съобщи правителствената пресслужба.
 
Оттам допълниха, че данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.