Третият прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ ще стартира до края на тази година. Или поне такава е амбицията на ресорното ведомство. Не е толкова важно обаче дали процедурата по подмярката ще стартира до края на 2021 г. или през новата година. По-важно е фермерите да знаят как могат да създадат успешен проект по подмярката.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

По темата говори Иванка Тодорова от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), по време на уебинар, от който Агри.БГ бе част.

“Досега по подмярката минаха два приема. Вторият прием все още не е приключил, от гледна точка на това, че няма готовност за сключване на договори. По индикативен график е планиран и трети прием по подмярка 16.1 за тази година.

Важно е да се отбележи, че мерките не са колкото за реализиране на иновативен проект, а за сътрудничество. Да се научим да работим заедно. И то екипи от различни сфери, търсещи начини, по които да се решават различни проблеми”, обясни Тодорова.

По думите й три са най-важните дефиниции спрямо последните насоки по подмярка 16.1 - за иновация, за интерактивен подход и за маркетинг на продукт.

“Никой не решава, че проектът не е успешен, ако резултатът не е положителен. Мярката стимулира разработването на проекти, тяхното прилагане и оценката накрая. Другото нещо е да се комуникира крайния резултат, за да може другите да се възползват от разработката, ако резултатът е положителен или да не опитват самото нещо, ако то не работи”, категорична е Иванка Тодорова.

Но как успешно можем да изготвим проект?

“При изготвянето на проекта задължително заделяте сума за текущи разходи за офиса на проекта. Не е задължително да имате трима служителя в офиса. Може да имате и само един. Подходящо е тези лица да бъдат представители на асоциация, например, която може да е шапката на един такъв проект.

Втората група са преки разходи, по отношение на изпълнение, възнаграждение на работници, консултанти и т.н, разходите за публичност.

В третата група трябва да прецените и калкулирате какво ви е необходимо за изпълнението на този проект - разработка на софтуер, машина, апарати и т.н. И така едва когато бюджетирате първата и третата група разходи, виждате какво ви остава като бюджет и го разделяте по допустимите разходи по втора група”, каза още експертът.

Тя е убедена, че е важно да бъдат разработени продукти, методи и технологии, като маркетинговия метод също не трябва да се пропуска.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg