Вносът на пшеница, царевица и слънчоглед в страната е нараснал, сочат последните данни от Министерството на земеделието (МЗм). Износът ни при някои зърнени култури обаче също се увеличава.

Консултативен съвет по зърното: Регистрационният режим на складовете се завръща

Според оперативния анализ от началото на юли 2022 г. до момента не е регистриран внос на зърнени и маслодайни култури през двете наблюдавани пристанища във Варна и Бургас. 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), през изтеклата 2021/22 пазарна година в страната са внесени 65,9 хил. тона пшеница, което представлява ръст от над два пъти и половина спрямо предходния сезон. Същевременно, доставките на ечемик и рапица от чужбина са спаднали съответно с 15% (до 1,5 хил. тона) и с 33,4% (до 52 хил. тона). 

МЗм: Вносът на слънчоглед за десетте месеца на пазарната 2021/22 се равнява на и с 979,1 хил. тона, което е с 19,2% повече на годишна база.

Внесените количества царевица също нарастват - с  50,2%, достигайки до 97,7 хил. тона.

От друга страна, предварителните данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път) сочат увеличение и при износа на някои зърнени култури у нас.

За изминалата 2021/22 пазарна година извън страната са реализирани общо 5 820,3 хил. тона пшеница, 443,5 хил. тона ечемик и 282 хил. тона рапица. Количествата бележат значителен ръст спрямо предходния сезон, съответно с 63,1%, 39% и 46,5%. 

До юни 2022 г. износът на царевица и слънчоглед спада. При царевицата той е с 5,5% по-нисък на годишна база, до 1 563,3 хил. тона, а при слънчоглед – с 19,4%, до 570,6 хил. тона.

За втора поредната седмица през „Пристанище Варна“ ЕАД1 не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица от стопанската 2022/23 година. При липса на отчетени количества и по същото време на 2021 г., намалението на общия експорт на пшеница и ечемик през порта от началото на настоящата пазарна година до момента на годишна база се запазва на нива от съответно 69,2% и 87,2%. 

Все още не са преминавали товари с рапица от реколта `2022. Засега не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2022 и през „Пристанище Бургас“ ЕАД. През първите две седмици на пазарната 2022/23 година не е осъществен износ на царевица и слънчоглед от наблюдаваните пристанища във Варна и Бургас, съобщават още от Земеделското министерство.