За по-малко от 4 години Агрион се наложи като категорично най-разпознаваемия земеделски бранд в България и лидер в управлението на земеделски активи. 
 
 
Фирмата изгради съвременна корпоративна структура и излезе от анонимния модел на повечето посредници в бранша. Агрион изгради модерна верига от офиси на ключови точки в 20 града в страната и разполага с добре обучен екип от експерти по поземлени отношения. 
 
Служителите съдействат за всичко, свързано със земята –покупки, продажби, отдаване, наемане, замени, както и безплатни юридически консултации, справки и актуална информация за цената на земята. 
 
Агрион бе първата компания, която предложи услугата „частен земеделски брокер“ и може да даде конкретни решения как земеделските стопани и инвеститорите да спечелят, влагайки парите си в земя или в земеделие като цяло. 
 
Още с лансирането на корпоративната идентичност Агрион ясно заяви, че купува земя независимо от нейния размер. 
 
Екипът на компанията стана специалист и по т.нар. „трудни сделки“ – тези с много наследници, като има случаи  да се изповядат сделки с над 30 наследника. 
 
Агрион даде възможност фермерите и всички, които искат да инвестират в поземлен актив, да се възползват от уникални пакети земеделска земя на разсрочено плащане и преференциална цена. 
 
В тази връзка функционира Агрион Финанс  - специализирано дружество за финансиране на земеделските производители, което предлага на своите клиенти три вида продукти, които могат да покрият абсолютно всички нужди на земеделските стопани от пари. 
 
„Това са лизинг на земеделска земя, универсален ипотечен кредит и кредит за оборотни средства. Чрез лизинга на земеделска земя, които е най-предпочитаният продукт сред земеделските производители, могат да закупят земеделска земя, която да обработват или да отдават под наем, аренда, съответно да получат доход. Единствено Агрион Финанс предлага този лизинг без първоначална вноска и при 100% финансиране срещу пазарната цена на земята“, обясни финансовият директор на компанията Светла Боянова. 
 
Вторият продукт е универсален ипотечен кредит, който може да се използва при нужда от по-дългосрочно финансиране. 
„Финансиране за инвестиции и модернизация на земеделските стопанства, за да могат да устоят на конкуренцията и да има устойчиво развитие на своя бизнес. Бърза и максимално опростена процедура за кандидатстване и отпускането на кредита. Без излишни документи и без справки и отчети“, каза Боянова. 
 
 
Третият продукт на Агрион Финанс е кредит за оборотни средства и по думите на Светла Боянова това е кредит тип овърдрафт, кредитна линия. Това е гъвкав продукт за покриване на абсолютно всички текущи разходи в бизнеса. Разходи за покупка на семена, торове, препарати, горива и всичко друго, от което имат нужда. 
Компанията предлага на клиентите си безплатна оценка на земята, професионално обслужване, спестяване на време и всичко това на съвсем нормална цена. 
 
„Нашите клиенти могат да получат финансиране, преди да са платили абсолютно нищо преди това“, отбеляза Боянова. 
Агрион работи за окрупняването на земеделската земя и повишаването на нейната добавена стойност, така че тя да носи адекватни приходи както на собственика, така и на фермера, посочват от компанията и добавят, че вярват, че могат да издигнат управлението на земеделската земя на едно високо професионално ниво. 
 
Още за компанията и възможностите, които предлага можете да научите на www.agrion.bg/bg