Управление на риска в земеделското стопанство. Идентифициране на възможни рискове и приложими в стопанството действия. Това е темата на семинара, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанска академия (ССА). Събитието ще се проведе на 24 ноември във Видин.
 
 
На семинара проф. д-р Димитър Николов, (ССА) ще запознае гостите с оперативно управление на земеделското стопанство, значение на планирането и анализирането на дейностите.
 
 
Проф. д-р Димитър Николов пък ще представи на участниците в семинара определяне на брутния приход в растениевъдството и животновъдството, както и видовете разходи, както и начините за класифициране на разходите като постоянни и променливи.
 
[news]
Лекторът ще разгледа също и факторите влияещи върху брутния марж и печалбата в растениевъдството и животновъдството, като ще даде практически примери за определяне на брутния марж.
 
В края на форума експертите от Териториален областен офис на НССЗ ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020 г.
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе на ул. „Рибарска“ № 12, ет. I, залата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).