Генетично модифицирани крави може да намалят съществено парниковите емисии и да нахранят човечеството, сочи изследване на проф. Ицхак Мизрахи от Израел, съобщава jpost.com.

Чакали вият заради трупове на крави в Старозагорско

Нашите открития представляват едновременно огромен пробив за науката и ще са от полза за две предизвикателства пред човека – климатичните промени и продоволствената сигурност, казва експертът.

Мизрахи и колегата му от Шотландия Р. Дж. Уолъс са ръководители на група от 31 учени, които са насочили усилията си към изследването на микрофлората на млечните крави и гените, отговарящи за тях.

Изследванията им показали, че млечните крави са източник на огромно количество парникови газове, дължащи се на живите организми в микрофлората им. Според един доклад на ООН млечните крави всяка година произвеждат 2,128 млн. метрични тона въглероден диоксид.

Израелските открития сочат, че специфични микроби в търбуха на кравите определят количеството метан, което освобождават.  В рамките на проекта са изследвани над 1000 крави в няколко държави – Италия, Финландия, Швеция и Великобритания.

Според проф. Мизрахи и колегите му ключово за справянето с глобалното затоплянето и изхранването на човечеството е отглеждането на конкретна порода млечни крави – такава, която освобождава в атмосферата по-малко въглеродни емисии. Коя обаче те не споделят. Допълват само, че тази порода крави произвежда и повече мляко.  

Учените изследват и въпроса за оптималното използване на метана. Те искат да го използват за стимулиране на производството на мляко. Енергията, която той представлява, кара кравите да дават повече мляко. Освобождаването на метана в атмосферата на практика означава, че се губи ценна енергия.

А производството на повече мляко може да реши част от проблема с глава в световен план. Трябва да се отчете и фактът, че населението на планетата непрекъснато нараства.

За проф. Мизрахи изследването е категорично – трябва да се отглеждат селектирани породи крави, като се отдаде предпочитание на тези, чиято микрофлора произвежда по-малко метан.