Популацията от овце и кози в Албания е много голяма, тя наброява над 3 млн., по информация на земеделското министерство. Овцете са повече от 2,1 млн., а при козите цифрата е повече от 1 млн. Това разказа председателят на албанската овцевъдна и козевъдна асоциация в Арбанаси.

„Всички тези животни са регистрирани и разполагаме с информация за тях – какво е тяхното състояние, къде се намират, кой е собственика на фермата и т.н. Цялата тази информация се следи от служба в земеделското министерство.
За идентификация използваме методи с ушни марки, като разполагаме и с електронна система за регистрация, която се поддържа от бюджета на правителството. Всяко животно има уникален номер и то може да бъде проследено, както и произведените продукти“, обясни още браншовикът.

През 2009 г. Албания разполага с 1.8 млн. овце, а днес популацията вече наброява повече от 2.2 млн. овце. 

„Имаме смесена популация от породи, като разполагаме с 3-4 автохтонни породи овце. В северната част на Албания се отглежда породата Shkodrane – тя е една от основните универсални породи. Производство се концентрира върху голямото количество на мляко, което се произвежда. Прези 2018 г. регистрирахме около 700 глави, като запазването на автохтонните породи е приоритет за нас.
Друга интересна порода за нас е Bardhoka, тя обаче не е автохронна. Повечето от останалите породи са кръстоки“, каза експертът.

В Албания повече овце се отглеждат за мляко, а породи като Bardhoka се отглеждат за месо. Консумацията на овце месо в страната е много ниска и затова тази порода обслужва нуждите на хотели и ресторанти в туристическите сезони.


Какви цели обаче си поставя страната за напред?

„За в бъдеще трябва да се погрижим за увеличаване на популацията от автохтонни породи. Освен това трябва да подобрим естествената селекция, основно за автохтонните породи овце. Трябва да се подобри храненето на овцете и да се отглеждат породи по по-естествен начин. По-голямата част от популацията се отглежда в естествена среда. Трябва да подобрим технологиите за осеменяване. Трябва да работим за сертификацията на тези ферми. Не само за продукцията, но и за качеството на месото и млякото“, каза председателят на овцевъдната и козевъдна асоциация в Албания.

Стратегията на страната още е фокусирана  върху насърчаване на младите фермери, както и на тези, които искат да стартират овцевъдна и/или козевъдна ферма.