Правителството прие промени в Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните. Целта е да се оптимизира административната й структура, като се вземат мерки за подобряване на организацията на дейностите и цялостното й функциониране, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
В Устройствения правилник на БАБХ се уреждат структурата, функциите и съставът й. Приетите промени имат за цел преструктуриране на вътрешните звена и правилно разпределение на правомощия между тях, както и преформулиране на функциите им.
 
Преструктурирането се извършва в рамките на утвърдената обща численост на персонала.