В петък, 12 юли изтича срокът, в който биопроизводителите могат да кандидатстват с проекти за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” по Програмата за развитие на селските райони. Проектите се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Отделеният бюджет е 2 200 000 евро.

Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, подмярка „Биологично земеделие”, а поетият от тях агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван.

С проекти могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!