Какви са възможностите за износ на български оранжерийни продукти за Норвегия? Представяме ви ситуацията на пазара на оранжерийни продукти в Норвегия, последни данни за цените на дребно, както и тарифните кодове, които могат да ви ориентират за необходимите документи и прилаганите регулации при износ.
 
 
Високото потребление, наличието на стабилен пазар, привлекателните цени, както и не толкова големите изисквания за износ на продукция правят Норвегия привлекателна държава за внос на оранжерийна продукция.
 
Ситуацията в Норвегия
Въпреки, че Норвегия е сравнително малък пазар, ограничените климатични условия за производство на зеленчуци и още по-малко на плодове, сравнително високите цени на вноса на оранжерийни земеделски продукти и високия стандарт на живот представляват сериозна предпоставка за успешно реализиране на норвежкия пазар на български оранжерийни продукти, пише българското ресорно ведомство в свой анализ.
 
Нивото на самозадоволяване е сравнително ниско и страната е нетен вносител на зеленчуци. Не повече от 30% от необходимите количества за вътрешно потребление от зеленчуци се задоволява от местно производство. 
 
Производство и потребление
Производството на зеленчуци в Норвегия е сравнително по-добре развито в сравнение с производството на плодове. Основно в страната се произвеждат по-студоустойчиви видове – моркови, лук, зимно зеле и други зеленчуци. Общото производство на полското и оранжерийно производство е почти 200 000 тона. Оранжерийното производство е в размер на около 30 000 тона, като половината от него е от краставици и една трета от оранжерийни домати.
 
Производство на основни зеленчуци в Норвегия, хиляди тона

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общо зеленчуци

166.711

161.906

165.5

172.82

189.37

185.39

199.50

Полски зеленчуци

137.389

133.458

138.78

143.176

158.451

157.429

169.819

Моркови

45.991

40.926

43.452

46.275

55.171

51.744

52.057

Лук

17.630

18.479

16.617

19.823

21.783

24.511

23.591

Зеле

13.285

13.140

14.055

13.663

12.411

14.164

16.049

Оранжерийни зеленчуци

29.322

28.448

26.740

29.653

30.926

27.962

29.683

Краставици

14.453

14.483

12.995

15.520

15.791

15.154

15.998

Домати

12.923

11.944

12.159

12.975

13.763

11.512

11.141

Салати

1.030

1.095

1.060

910

1.091

1.120

1.269

 

Източник: Норвежки статистически  Институт 2017г.

 

Вътрешното потребление се задоволява на повече от 70% от внесените в страната зеленчуци. При външната търговия с домати, около 45% е с произход от Испания, следва продукцията от Холандия и Германия. При краставиците се наблюдава същата тенденция, докато при пипера преобладаващия внос е от Холандия. Норвегия е добра възможност за българските производители на оранжерийна продукция.

 

Внос на зеленчуци в Норвегия през 2017г. , хил. тона

 

Зеленчуков вид

 Хил. тона

Испания

Холандия

Италия

Полша

Домати

23.631

10.426

9.562

213

305

Пипер

19.687

6.935

10.540

4

340

Главеста салата

10.970

10.510

192

68

-

Краставици

8.456

6.804

1.360

0

20

Гъби

7.392

8

2.987

0

3.859

 

Източник: Норвежки статистически  Институт 2017г.

 

Цени на някои зеленчуци в Норвегия
Средна вносна FOB цена
 
Средните вносни FOB цени през 2016г. на краставици са както следва:
8,809 тона общо внесено количество като:
-         Испания     6,919 тона  и  1,666 долара/тон
-         Холандия 1,560тона  и  1,781 долара/тон
- Германия  176 тона  и  983 долара/тона
 
Средните вносни FOB цени през 2016г. на домати  са както следва:
-          Испания     12 186 тона и  2 231  долара/тон
-          Холандия     9 976 тона и  2 590 долара/тон
-          Белгия           539 тона  и   4 902 долара/тон
 
 
Цени на дребно 
Като цяло цените на хранителните продукти в Норвегия са едни от най-високите в Европа. В сектора на плодовете и зеленчуците, годишният индекс на цените на зеленчуците и плодовете е 154, като по този начин Норвегия се намира на второ място след Швейцария. За сравнение, в България индекса на цените на плодовете и зеленчуците е 67 или на база на средно с около два 2,3 пъти по-ниска цена.
 
Средни цени на дребно за 1 кг. на някои зеленчуци долара/кг в магазините за хранителни стоки

 

Краставици

2,3 usd = 17.9 NOK

Карфиол

2.5 usd = 19.8 NOK

Картофи

5 usd = 38.90 NOK

Домати  дребноплодни

6.6 usd = 6.6 NOK

Домати средноплодни

4.5 usd = 34.90 NOK

 

 

Ето кои са прилаганите тарифни режими за износ на краставици за Норвегия
 
Краставици
 

0707

Краставици и корнишони, пресни или охладени:

EU

MFN

 

- Дългоплодни краставици:

   

0707.00.10

- - От 10 Март до 31 Октомври

7.34 NOK/ kg

7.74 NOK/ kg

0707.00.20

- - От 1 Ноември до 30 Ноември

0%

0%

0707.00.30

- - От 1 Декември до 9 Март

0%

0%

 

- Други:

   

0707.00.92

- - От 1 Януари до 30 Юни

1.6 NOK/ kg

11.49 NOK/ kg

0707.00.93

- - От 1 Юли до 31 Декември

11.09 NOK/ kg

11.49 NOK/ kg