В момента цените на свинското месо в Ирландия се колебаят в диапазона от 1.38 евро/кг до 1.42 евро/кг, докато себестойността на производството достига 1.60 евро/кг, пише изданието thepigsite.com.

Парадокс: Вирусът на АЧС отслабва и прасетата го разнасят по-дълго и по-надалеч

Шефът на Комитета по свиневъдство към Ирландската асоциация на фермерите (IFA) Том Хоган заяви, че фермерите губят до 20 евроцента на килограм, а това означава, че е налице загуба от над 16 евро за произведена свиня. Разходите растат, пазарът на фуражи не демонстрирани никакви признаци на понижаване на цените. Изисква се незабавно и съществено повишение на цените, за да може свиневъдите да имат надежда, че през 2019 г. ще успеят да излязат на печалба.

Ситуацията се влоши в последно време, тъй като цените на свинете остават непроменени, докато разходите за фураж, заплащане на труда, енергоснабдяване, застраховане и ветеринарно лечение растат.

Хоган поиска спешна среща с министъра на земеделието Майкъл Крийд, за да се намери изход от тежкото финансово положение в свиневъдния сектор.

Засега министърът не отвръща на молбите на свиневъдите. Той призова обаче вторичните преработватели и търговците на дребно да подкрепят свинефермите по пътя на купуването на висококачествена продукция от сертифицирани заводи.