Германската компания BEEsharing GmbH създаде интернет-платформата beesharing.eu, за да облекчи сътрудничеството между селскостопанските производители, пчеларите, търговците и любителите на пчели., съобщава agroportal.ua.

Пчелари настояват за отпускане на de minimis


Нейният ръководител Отмар Тренк е пчелар, който предлага услуга опрашване на селскостопански култури. Убеден е, че професионалното опрашване е необходимо в съвременния агросектор.

През последните няколко години популацията от пчели-опрашители е намаляла. Тя не е способна да осигури оптимално опрашване на културите. За земеделеца това означава лоша реколта и често понижено качество на готовата продукция.

Интернет-платформата позволява на земеделците, заинтересовани от професионално опрашване, лесно и бързо да сключат партньорски отношения с близки до тях пчелари.

Заинтересованите фермери безплатно се регистрират в сайта, посочвайки размерите и разположението на своите площи, както и каква необходимост от пчели-опрашители изпитват. И за двете страни отпада дългият и изморителен път на търсене.

За всяка нива се подбира оптимална комбинация от видове насекоми-опрашители с оглед биологичните особености и цъфтящите видове.

Освен опрашване, на сайта се предлага посредничество при покупка на мед, пчелни продукти и храна за пчели.