Утре, 12 юли /вторник/, от 10:30 часа на центъра в град Брезово Областен информационен център – Пловдив ще разположи мобилен офис и ще предостави информация относно актуалните възможности за финансиране на проекти по Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз и Кохезионната политика на ЕС.

 

На центъра в село Поповица, община Садово Областен информационен център – Пловдив ще разположи мобилен офис на 13 юли, /сряда/, от 10:00 часа. Посетителите ще имат възможността да се запознаят освен с начините за финансиране на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове и Кохезионната политика на ЕС, но и с възможностите за субсидиране по Програмата за развитие на селските райони 2016-2020 г.

 

На посетителите, сред които се очаква да бъдат представители на местния бизнес, земеделските стопани, общинската администрация, заинтересованите граждани и НПО, ще бъдат раздавани рекламни материали за новия програмен период, оперативните програми в него и европейската политика.