Фермерите, които продават продукция чрез собствени или наети електронни магазини, както и през публично достъпни онлайн платформи, трябва да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите (НАП) в срок до 29 март тази година. 
 
 
Данъчните власти уточниха, че изискването важи за всички лица, които в момента извършват електронна търговия. Търговците, които смятат в бъдеще да използват електронен магазин, трябва да изпратят данни за него, преди да стартират дейността си.
 
Подаването на информация става само по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП, като за целта е необходим електронен подпис. Полезно е да се знае, че такова задължение имат физическите и юридическите лица, които извършват продажби по интернет по занятие. Според данъчните това означава, че изискването не засяга гражданите, които инцидентно са продали свои лични вещи.
 
Електронната услуга работи от 28.12.2018 г. като до момента вече са декларирани 10 електронни магазина, уточниха от НАП
Допълнителна информация за изискванията към електронните търговци може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.