Изпълнителна агенция "Борба с градушките" ще реализира проект, чрез който трябва да повиши ефективността на работа на агенцията.

Предвижда се преструктуриране на администрациите, включени в ИА "Борба с градушките", както и организационното развитие и повишаване на ефективността и ефикасността на ИА "Борба с градушките", съобщиха от институцията.

Общата цел на проекта е осигуряване функционирането на ИА "Борба с градушките" като единна организационна единица за реализиране на политиката по опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е първият самостоятелен проект с европейско финансиране за Агенцията от създаването й досега.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" ще проведе откриваща пресконференция по проекта на 19.06.2013 г., сряда. На пресконференцията екипът на проекта ще запознае присъстващите, сред които представителите на всички Регионални дирекции "Борба с градушките", с основните цели на проекта.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!