До края на годината ще бъде отворен втори прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“, както и първи прием по мярка 4.2. „Инвестиции в маркетинг/производство на земеделска продукция“ след официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони от страна на Европейската комисия. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на семинар организиран от Българска асоциация Биопродукти. Той припомни, че преди официалното одобрение, което се очаква през юли тази година, ще бъде отворена и мярка 6.1. „Млад фермер“.
 
„Биопроизводството е приоритет на Министерството и това се доказва, както със схемите по директните плащания, така и чрез мерките по ПРСР 2014-2020 г. и предимствата, които получава сектора при кандидатстване“, увери присъстващите заместник-министър Грудев. Той посочи, че проектите в биоземеделието ще получат допълнително съфинасиране от 15%. Тези проекти ще имат и допълнителни точки при класирането им.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!