Грийнпийс инициира поредна кампания срещу отровите в земеделието, които убиват пчелите. Тя е сравнително малка по мащаб и се реализира чрез две витрини в центъра на София, близо до театър Иван Вазов. Кампанията е насочена срещи използването на опасни пестициди и неонуклеотиди, които доказано водят до увеличаване на смъртността при пчелите.

 

Ефектът от камопанията обаче навярно ще бъде нищожен, тъй като градското население, особенно в София, няма отношение и ангажираност по проблема. Затова Фермер.БГ публикува тази новина и снимки, за да може повече земеделски производители да разберат за пореден път, че трябва да имат отговорно отношение при използването на химикали в земеделското производство.

 

Не всичко е пари, а без пчели никоя икономика не може да съществува, а животът на Планетата би изчезнал само след 2 години.

 

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!