На 9 април 2014 г. ДФ „Земеделие” приключи с окончателното класиране на заявленията за подпомагане по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г.

 

То се извърши според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за НПП 2014-2016 г. Списъците от класирането можете да видите на официалната страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ отдел „Месо и пчеларство/ „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.”, като кликнете на връзката "ПРИЕМ 2014 - ВАЖНО!".


Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор в областната дирекция на ДФ „Земеделие”, където са подали документите си за подпомагане.


368 са договорите, подписани по другите мерки и дейности, за които беше обявен прием - Мярка Б „Борба срещу вароатозата”, Мярка В „Мерки за подкрепа за извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед” и дейност 3 „Разходи за закупуване на пчелни майки” на Мярка Г. Те са сключени с пчелари от цялата страна.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!