Сдружение за напояване „Бели Лом“ ще бъде учредено в община Лозница, съобщи кметът Айхан Хашимов. Сдружението ще е сред най-големите в страната.

Основната дейност ще е експлоатация, поддържане и реконструкция на земеделската инфраструктура, както и изграждане на нови напоителни и отводнителни съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.

Целта на сдружението е да бъде възстановена поливната система в региона, каза той. Това по думите на Хашимов ще намали цената на водата за поливане, ще увеличи цената на земята, а също и рентата за собствениците.

Територията на сдружението за напояване ще обхваща близо 33 хил.дка поливна площ в седем населени места на общината. По думите на кмета 1600 собственици на земи от Манастирци, Крояч, Ловско, Синя вода, Студенец, Трапище и Лозница ще ползват вода от язовир “Бели Лом”.

Кметът обясни, че в община Лозница има съществуваща стара подземна комуникация за напояване, но през последните 20 години една част от нея е окрадена, друга не работи и трябва да бъде възстановена.

Втората стъпка след учредяване на сдружението ще бъде кандидатстване с проекти по европейските програми, каза Хашимов, защото по думите му поливното земеделие ще бъде един от основните приоритети през новия програмен период.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!