Пиперът тази година оправда очакванията на зеленчукопроизводителите, които заложиха на него, а пазарът предложи по-високи цени от миналогодишните.
 
 
Площите, заети с пипер, тази година са намалели с 8% до 27 878 декара, но реколтата е значително по-добра от миналогодишната и прибраната продукция е с 6% повече – 30 080 тона, показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Добрите резултати се дължат главно на повишението на средния добив с 14 % до 1228 кг/декар.
 
Общото производството на пипер у нас в оранжерии и на открити площи през тази година се очаква да бъде около 55 хил. тона, колкото бяха отчетени и през 2017 г., смятат анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). 
 
Наблюденията показват, че цените на дребно за зеления пипер през септември са около 1,82 лв./кг, което е около 50% над осреднените цени за този месец в периода 2013-2017 г. Същата тенденция към повишение е характерна и за европейския пазар.
 
Българският пипер е в недостатъчни количества и задоволява едва две трети от нуждите на вътрешния пазар. Това обяснява увеличението на вноса. За периода януари-юни 2018 г. външните доставки на сладък пипер нарастват с 32% до 14,9 хил. тона на годишна база. Експертите на САРА очакват, че за цялата година вносът ще бъде поне 24,2 хил. тона.