Подкрепям позицията на Европейската комисия (ЕК) и всички държави членки за запазване на директните плащания. Те са изключително важни за стабилизиране на доходите на немските фермери. Това каза германският министър на земеделието Кристиан Шмид по време на Зелената седмица в Берлин.
 
 
„Субсидирането след 2020 г. трябва да бъде организирано, по-опростено и по-целенасочено. Искаме по-малко бюрокрация и по-голяма ефективност, за да бъдем конкурентноспособни“, каза Шмид.
 
Той призова и за друго.
 
„Нека фермерите, които са сериозни, постоянни и отдадени на региона и каузата си, да се превърнат в центъра на европейската селскостопанска политика“.
 
Шмид отбеляза, че бъдещето на сектора е от изключителна важност за немските фермери, но и не само.
 
„От това какво ще е бъдещето на сектора, зависи и какво ще бъде бъдещето на нашето общество. Нашите производители са готови да инвестират в бъдещето на селското стопанство, но единствено ако има промяна“, заключи той.