Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" към Европейската Комисия (ЕК) стартира проучване на ситуацията при протеиновите култури. 
 
 
Целта е да се привлекат заинтересованите страни подготовката на „Европейския протеинов план“ - дългосрочна стратегия за производството на протеинови култури в ЕС, който се очаква да бъде публикуван до края на 2018 г. като доклад на ЕК. 
 
С протеиновия план се цели идентифициране на предизвикателствата в сектора и възможностите за увеличаване на производството на растителни протеини в ЕС. Проучването е насочено към експерти в областта на селскостопанското производство, системите за съвети в земеделието, хранителните, фуражните и енергийните пазари и управлението на веригата за доставки, както и изследователи. ГД Агри възнамерява да осигури "най-доброто използване на най-съвременните знания от всички части на Европа". 
 
Крайният срок за предоставяне на мнения, чрез попълване на въпросника, https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProteinPlanForEurope, е 23 март 2018 г.