Тютюневият бранш в Европа е изправен пред редица рискове, като най-сериозните са политическите и данъчните, заявиха участници в изпълнителния комитет на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите, който заседава тази седмица в София.
 
 
Проблем е темата с регламентирането на акцизите върху непреработения тютюн от първичните производители, заяви Доменико Кардинали, президент на Европейската федерация на тютюнопреработвателите (FETRATAB),  пред Фермер.БГ.
 
Акцизи за суровия тютюн сега няма и това положение е залегнало в действащата Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.
 
Някои митнически агенции в ЕС обаче интерпретират актуалното законодателство по различен начин, като дават тълкувания на понятията преработен и непреработен тютюн, отбеляза Кардинали. Според него, правилният термин за нуждите на облагането е „тютюн, годен за пушене“.
 
„От данъчна гледна точка също се опитват да ни притиснат. Съществуват нагласи за облагане на „сух“ продукт. Значи, ако можете да стриете на прах тютюневото листо, това вече е акцизна стока. Представяте ли си какво би станало, ако това се приеме – с промяна в директивата или по друг начин? Това означава, че всеки тютюнопроизводител ще трябва да регистрира при себе си данъчен склад!“, коментира Кардинали.
 
Неговият опит е показал, че има много начини да се възпрепятства тютюнопроизводството, като някои от тях вече се прилагат. Сред тези опасни за сектора политики е отнемането на държавни помощи и възможности за финансиране, дискриминиране на самия продукт, регулации, които затрудняват отглеждането.
 
Тютюнопроизводството е нормален земеделски бранш, то не е забранено и не бива да бъде дискриминирано, категоричен е президентът на FETRATAB. Според него, съществува и огромен потенциал за сътрудничество между производителите и преработвателите на тютюн. „Можем да предложим на фермерите да отгледат за нас точно това, от което имаме нужда“, поясни той.