Фермерите виждат в изграждането на инсталации за органичен биогаз възможност да се справят с отпадъците от производството във фермите. Проблем е държавната политика, която на този етап е силно рестриктивна, сподели за Фермер.БГ Фернандо Гарсия, експерт, който се занимава с оценката на пълния цикъл на работата на инсталации за био биогаз. Темата беше представена пред български биологични производители в рамките на проект Sustaingas, в който участват екипи от 6 европейски държави.

 

Фернандо Гарсия

 

Г-н Гарсия, как се развива производството на биогаз в Испания и каква е държавната политика в тази посока?
В Испания се намираме в междинна фаза по отношение на производството на биогаз. Испания все още не е стигнала до нивата на Германия или Австрия, например, но от друга страна сме доста по-напреднали в сравнение с Полша или България. Към момента в страната има над 30 инсталации, но те не са за био биогаз, това са конвенционални биогаз инсталации. Идеята да се започне изграждането на такива инсталации не беше свързано толкова с възобновяемите енергийни източници, отколкото за оползотворяването на оборския тор, който определено създава проблеми на фермерите. Така че идеята на фермерите досега беше насочена най-вече към намирането на начин за оползотворяване на отпадъците от тяхното производство във фермите. Сега, обаче, се преминава и към производството на възобновяема енергия от тези инсталации.

 

Има ли в Испания органични биогаз инсталации? Подпомага ли държавата такава инвестиция?
Към момента в страната има една оперираща био биогаз инсталация. Има и 3-4 инсталации, които са в проект. Също както в България, обаче, имаме много сериозен проблем на политическо ниво. Испания намали субсидията за енергия от такива източници и реално в момента се води доста рестриктивна политика по отношение на възобновяемата енергия като цяло. Все още състоянието е нестабилно и не е ясно как ще продължи този процес.

 

Тогава какво е, според вас, бъдещето на биологичното земеделие в Испания?
Като общо мнение и тенденция, надявам се, в бъдеще, се налага изводът, че органичното земеделие има добро бъдеще в Испания. В този смисъл, аз също съм оптимист за развитието на биоземеделието ни. А по отношение на инсталациите за био биогаз съм оптимист, но не толкова от гледна точка на възобновяемите енергийни източници, отколкото от факта, че в Испания делът на биоземеделието прогресивно нараства. Производството на биопродукти расте, но, за съжаление, по-голямата част от тези продукти са за износ към страни като Германия, например. Това е и причината, вътре в Испания да не може да се усети нарастването на цела на биологичното производство. Но аз вярвам, че много скоро това ще се случи.

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!