В Русия има 97 млн. хектара селскостопански земи, които са изоставени от своите стопани и не се използват.
 
 
Площта на овощните градини е намаляла от 1990 г. с две трети, а на пасищата - наполовина. Lenta.ru съобщи това, като се позова на проведеното през миналата година национално преброяване на земеделските площи, организирано от Федералната служба за държавна статистика в Русия („Росстат“). Според данните изоставените площи представляват 44% от цялата селскостопанска земя в страната.
 
В много лични стопанства няма нито кози, нито овце, а за едър рогат добитък и дума не може да става. За десетки милиони хектари с плодородни в миналото почви сега не се знае на кого принадлежат. Причината за тази разруха е „рушветоемкостта“ на процеса по юридическото оформяне на земеделската земя и ниската ефективност на аграрния сектор в страната, твърди изданието.
 
До тези шокиращи изводи са стигнали експертите от Руската академия на народното стопанство и държавната служба при Президента на Руската федерация. Те са анализирали предварителните резултати от селскостопанското преброяване: установени са огромни площи, които по данни на Росрегистъра фигурират като обработваеми ниви и пасища, а на практика отдавна са изоставени и запустели, като в най-добрия случай са погълнати от горите.
 
„На селскостопанската карта на Русия се откриха сериозни „бели петна“, тоест територии, които не са зачислени на никого или се водят на ползватели, които по време на преброяването са били неоткриваеми“, посочва експертният мониторинг на академията.
В преброяването са отчетени земите със селскостопанско предназначение, а също и тези които са собственост на фермери или са отдадени под аренда. Включени са и малките лични стопанства.
 
Резултатите от анализа на преброяването се разминават драстично с данните от официалната статистика, според които изоставените земеделски земи в Русия са около 40 млн. хектара. Това означава, че по време на преброяването не са открити собствениците или ползвателите на около 50 млн. хектара, макар че официално тези земи са зачислени на селскостопански производители.
 
„Как е възможно да се случва всичко това при наличието на съвременни информационни технологии и при постоянното заснемане на цялата територия на страната от Космоса – трудно е да се каже. Както е трудно и да се отговори на въпроса защо данъчните не помогнат на „Росстат“ да открие собствениците. Нали за тези земи трябва да се събират данъци? Произвежда ли се от тях земеделска продукция“, недоумява Василий Узун, главен научен сътрудник в академията.
 
Учените посочват две основни причини за сегашната сложна ситуация. Първата е икономическата – на много места земеделието се оказва неизгодно. Втората причина е институционална: за да се получи земя от държавата, трябва да се похарчат значителни суми за нейното юридическо оформяне.
 
„При продажба или аренда от държавата в полза на друг собственик всички разходи по оформянето на сделката се прехвърлят на бъдещите ползватели. Това най-вероятно е трудно да се реализира без използването на корупционни схеми“, смятат авторите на мониторинга.