От днес стартира новата кампания за подаване на данъчни декларации от граждани и фирми, съобщават от НАП. Данъчната кампания започва в първия работен ден от 2014 година – 2 януари, и ще продължи до края на април – 30 април, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). 5 % отстъпка ще получи всеки, който до 10 февруари декларира доходите си и плати своите задължения. Подалите декларация онлайн ще могат да ползват същото облекчение, допълват от НАП.

 

От приходната агенция припомнят, че има нови образци на декларациите за облагане на физически лица. За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2013 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат и доходите от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които по силата на закона или по избор на физическите лица се облагат по реда, предвиден за облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

 

Те трябва да попълнят Приложение 2 – Доходи от стопанска дейност като ЕТ. Приложението се подава и от физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци, както и от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

 

Приложение 3 се попълва за доходи от друга стопанска дейност. В това приложение таблица 1 е за доходи на лица, регистрирани като земеделски производители, от продажба на произведени непреработени продукти от селско стопанство, с изкл. на доходите от производство на декоративна растителност – код 01; доходи на лица, регистрирани като тютюнопроизводители, от продажба на произведени непреработени продукти от селско стопанство – код 02; доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет – код 03.

 

От НАП информират още, че поредността на плащане на просрочени задължения е променена от тази година. При стари задължения – главници и лихви, граждани и фирми ще могат да направят текущи плащания за погасяване първо на главниците, след което на лихвите.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!