За трета поредна година Фондация ,,Америка за България’’ набира кандидати за обменната си програма „Лидери в земеделието“. През 2018 г. Фондацията ще изпрати на обучение в САЩ 16 български специалисти от аграрния сектор, а целта на програмата е да подкрепи развитието на модерно и конкурентно земеделие в България, съобщиха от фондацията. 
 
 
Кандидати за програмата се набират до 18 февруари 2018 г. Обученията в САЩ се администрират от Института за международно земеделие „Норман Борлауг“ към Университета „Тексас А&M“. Това е един от водещите аграрни университети, който през последните години отделя най-голям бюджет за изследвания в областта на земеделието в САЩ. 
 
 
Участие в програмата „Лидери в земеделието” могат да вземат български фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори. В рамките на около две седмици участниците ще преминат интензивни групови обучения в САЩ.
 
През 2018 г. те ще се обучават в две основни направления - месодайно говедовъдство и преработка на зърнени култури. Българските фермери ще се запознаят със съвременните маркетингови стратегии и иновативни подходи за добавяне на стойност към земеделската продукция. 
 
От 2009 г. досега повече от 185 български специалисти от сектор земеделие са преминали  обучение в САЩ по различни програми на Фондация „Америка за България“. Фондацията е подпомогнала проекти на обща стойност 7,5 млн. долара в областта на земеделието. Работила е в сътрудничество с редица браншови организации, сред които Асоциацията на земеделските производители в България, Съюза на Дунавските овощари, Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България, Националния съюз на градинарите в България и други.
 
Фондация „Америка за България“ е подкрепяла и редица научни проекти в областта на земеделието на Аграрния университет в Пловдив, Тракийския университет в Стара Загора, Университета по хранителни технологии в Пловдив, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Лесотехническия университет в София.