Близо 140 000 лева ще бъдат изплатени на 11 кооперации и земеделски производители в община Шабла, опазващи местата за хранене на червеногушата гъска у нас, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Това стана възможно в рамките на тестваната в момента в страната ни Пилотна агроекологична схема, разработена от БДЗП.

 

„След като през май успешно завърши първата година от пилотната агроекологична схема, новите споразумения със земеделски производители вече са сключени и предстои тяхното прилагане през следващия есенно-зимен период. В рамките на агроекологичната схема земеделците се съгласяват да изпълняват различни дейности, целящи подобряване на хранителните местообитания на зимуващите в района червеногуши гъски“, обясниха за Фермер.БГ от БДЗП.

 

Крайната цел е разработване и приемане на специфична мярка в България, отнасяща се за зимния ареал на световно застрашената червеногуша гъска, която да стимулира земеделците да прилагат подходящи сеитбообороти и да получават компенсации за загубите от пашата на гъските.

 

Мярката трябва да залегне в следващия програмен период и да стане част от Националната агроекологична програма на България. От БДЗП уточниха, че заедно с МЗХ са изготвили благоприятната и полезна мярка за земеделските производители, които отглеждат различни култури в местата, където зимува почти 100% от популацията на червеногушата гъска.

 

От БДЗП припомнят, че през изминалите две години екипите на дружеството въведоха и друга мярка - за зимуващите гъски, по която са изплатени над 2 700 000 евро субсидии за земеделски производители от страната.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!