Община Добричка ще предостави над 60 000 декара пасища, мери и ливади на животновъди през стопанската 2016-2017 година, съобщават от кметската управа. Общинският съвет вече определи разпределението на имотите от общинския поземлен фонд за отглеждане на животни.


В землищата на 66 селища ще бъдат предоставени пасища и мери за общо ползване. Животновъдите ще могат да ползват най-големи полета край Владимирово - над 2500 декара, Гешаново близо 2 300 декара, край Стожер, Одринци, Ловчанци, Миладиновци, Дебрене, Божурово и други села, където мерите за паша са по над 1000 декара.


Общината ще отдаде под наем около 14 900 декара в землищата на 38 села за индивидуално ползване от стопаните. Общинският съвет определи цени от 10.83 лева до 6.54 лева за декар според категорията на земята при пряко отдаване под наем или на търг.

Общината уведомява собствениците на животновъдни обекти, че също могат да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от пет години. Стопаните могат да подават заявления до 10 март, като представят и опис на животните, регистриран в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, информират от кметската управа.