Във Варна се провежда съвместна информационна среща - семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Териториални областни офиси в гр. Варна и гр. Добрич, и Технически университет - Варна. Темата на семинара е „Съвременни технологии за отглеждането на зърнено-житни култури”.

 

Доц. д-р Драгомир Пламенов, ръководител катедра “Растениевъдство“ в Технически университет – Варна ще запознае фермерите с еднозърнестия и двузърнестия лимец – история и разпространение, устойчивостта към болести и неприятели и абиотични фактори на средата, както и качествените показатели на зърното, хранителната стойност, използване в селекцията, и технологии за отглеждане.

 

Експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ в гр. Варна и гр. Добрич ще представят финансирането и изпълнението на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!