Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) ще проведе ново глобално преброяване на земеделските стопанства в света, което ще започне през 2016 г.  
 
В подкрепа на този процес, ФАО публикува поредица от актуализирани насоки за подпомагане на правителствата при изпълнение на техните селскостопански преброявания на национално ниво, съобразени с различните нужди и възможности на страната. Това е най-новото издание на насоки, които ФАО осигурява на всеки 10 години, уточняват от Организацията. 
 
Тези преброявания са от решаващо значение за да могат правителствата да прилагат политики, основани на доказателства; за да се насърчи развитието на земеделието и селските райони; да се осигури достъп до земя, да се подобри продоволствената сигурност и да се намалят вредните въздействия от земеделски дейности върху околната среда. Данните от преброяването също са от съществено значение за частния сектор, за да се вземат информирани решения, които ръководят инвестиции в селскостопанската и хранително-вкусовата дейности, посочват от ФАО.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!