Млечните ферми в България и Румъния не са ефективни, сочи анализ на Евростат за производството на мляко и млечна продукция в ЕС, предаде Investor.bg. Най-ниска концентрация на млечни крави в едно стопанство е отчетена в Румъния (средно 3 крави в стопанство) и в България (средно 5). За сравнение - най-висока концентрация на крави в едно стопанство е отчетена в Дания (средно 140), Великобритания (средно 120) и Кипър (средно 111).

Въпреки резкия спад в броя на млечните крави в ЕС, добивът на мляко в Евросъюза се е увеличил до 150 млн. тона през 2011 г. (с два милиона тона повече от предходната година). Тази продукция се обработва от около 6 хил. млекопреработвателни предприятия.

Относително високите добиви на мляко се дължат на растеж в някои страни - в Дания, Испания и Швеция една крава дава около 8 хил. литра мляко годишно, докато в България добивът от крава е около 4 хил. литра годишно заради по-бавното развитие на сектора и по-малкия размер на стадата, отчита Евростат. Основните производители на мляко в ЕС са Германия и Франция, които заедно с още четири страни (Великобритания, Холандия, Италия и Полша) формират около 70 на сто от производството на мляко в ЕС.

През 2011 г. в ЕС е имало около 86 млн. броя говеда, като млечните крави са били половината от тази бройка. За 2001 г. Евростат отчита общо 94 млн. говеда или спадът в европейски мащаб е бил с 8-10 на сто за последните десетина години. В България през 2001 г. е имало около 640 хил. глави говеда, а до 2011 г. техният брой е намалял до 560 хил. броя, сочат данните на Евростат. Най-значителен спад в броя на говедата е регистриран в Румъния - минус 32% и в Словакия - минус 25%. Най-голям брой млечни крави има във Франция (около 19 млн.) и в Германия (около 12 млн.). Следват Великобритания - 10 млн., Италия и Полша - по 6 млн. и др. Най-малкият производител е Малта с около 6 хил. млечни крави.

Според последните данни на европейската статистика за първите два месеца на 2013 г. европейските фермери са доставили на преработвателните предприятия 21,9 млн. литра мляко. През април 2013 г. цените на едро на млечните продукти на вътрешния европейски пазар леко са се повишили. Това е последица от дефицита при предлагане на мляко в ЕС, както и заради силно увеличеното търсене на суровина на експортните пазари.

По последни данни на ЕК през февруари цената на млякото отчита нива до 34,1 евроцента за литър.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!